forum implantologiczne

BioOss - BioOss jest podstawowym materiałem do regeneracji kości

dentist - 2011-12-04, 17:27
Temat postu: BioOss jest podstawowym materiałem do regeneracji kości
Bio-Oss® jest materiałem o unikalnych właściwościach. Bio-Oss® bierze udział w naturalnym procesie przebudowy kostnej. Powolna resorpcja tego materiału przez
osteoklasty została opisana w wielu pracach histologicznych.
Po podniesieniu dna zatoki przy użyciu mieszaniny Bio-Oss® i kości
autogennej w badaniu na zwierzętach proporcja objętości
kość pozostawała na tym samym poziomie przez cały okres badania.
Natomiast przy zastosowaniu przeszczepu składającego się
wyłącznie z kości autogennej wysokość podniesionego dna zatoki
wyraźnie się zmniejszyła. Struktura macierzy Bio-Oss® ulega bardzo powoli
procesowi resorpcji, co zapewnia większy stopieñ stabilności kości poddanej procesowi augmentacji i zapobiega resorpcji nowo wytworzonej masy
kostnej. Bio-Oss® jest materiałem o unikalnych właściwościach udokumentowanych w wynikach niektórych prac naukowych oraz wiarygodnych porównañ.
Opracowanie w 1985roku materiału Bio-Oss stworzyło dostępną alternatywę zastosowania substytutu posiadającego naturalną, mineralną strukturę kości zbliżoną do ludzkiej tkanki.
Bio-Oss jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób oraz cząsteczki organiczne mogące wywoływać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to w dużym stopniu niezmieniona.
Wyjątkowe podobieństwo materiału Bio-Oss do ludzkiej kości autogennej wynika z naturalnego pochodzenia materiału wyjściowego do jego produkcji.

Jako surowiec do produkcji Bio-Oss wykorzystuje się kości wołowe. Wprawdzie kości bydlęce, w przeciwieństwie do tkanki mózgowej, trzewi lub rdzenia kręgowego, są zaliczane oficjalnie do tkanek wolnych od obecności prionów, to jednak proces produkcji obejmuje wiele etapów, które w efektywny sposób zniszczyłyby priony, gdyby w jakiś sposób znalazły się one w materiale.

Materiał kostny jest podawany, procesowi wygrzewania przez ponad 15 godzin w temperaturze powyżej 300°C, a następnie poddawany kąpieli cztero godzinnej w silnych zasadach o pH 13, po czym dodatkowo sterylizowany.
W wyniku tych procesów otrzymuje się mineralną strukturę kostną Bio-Oss o wysokim stopniu oczyszczenia.

Od 1985 roku, kiedy zaczęto powszechnie stosować Bio-Oss dobra biozgodność materiału była i jest ustawicznie potwierdzana histologicznie. Od tego czasu ukazało się już drukiem ponad 350 publikacji naukowych na temat Bio-Oss, a w pracach badawczych uczestniczy nieprzerwanie ponad 90 uczelni na całym świecie. Materiał Bio-Oss został użyty już u ponad 800.000 pacjentów.

Bio-Oss jest integrowany u pacjenta w procesie naturalnej regeneracji kości.
Na im dokonuje się budowa i tworzenie nowej, młodej tkanki kostnej. Rozmiar struktury krystalicznej porów materiału jest czynnikiem determinującym dla integracji wszczepu z kością pacjenta. Bio-Oss jest naturalnie porowaty i posiada system kanalików promujących rewitalizację poprzez migrację naczyń krwionośnych i komórek kościotwórczych.

Gderax - 2013-06-16, 17:42

Brzmi ciekawie, zastanawiałem się nad Bio-Ossem podczas wybierania implanta.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group